top of page
caucasian-girl-in-lingerie-lying-on-the-floor-e1649407338656.jpg

Garanti ve İade Koşulları

Genel:

 1. Web sitemiz üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğinizde, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 4. Satın alınan her ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmezse, alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel alıcıya iade edilmek zorundadır.

Satın Alınan Ürün Bedeli Ödenmezse:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı ile Yapılan Alışverişler:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmezse, alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.

Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün Süresinde Teslim Edilemezse:

 1. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemezse, durum alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmışsa iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmışsa ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal veya hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal veya hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal veya hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal veya hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

Cayma Hakkı:

 1. Alıcı, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde, satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri:

Şirket Adı/Unvanı: Azman Shop Adres: Dereağzı Mah. Sinem Sk. Deniz Gören Villaları Deniztepe Evleri B9 Blok No: 2 Bo İç Kapı No: 99 Beylikdüzü/ İstanbul E-Posta: fnd.44@icloud.com Telefon: +90 532 608 95 44

Cayma Hakkının Süresi:

 1. Alıcı, satın aldığı hizmetse, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkının Kullanımı:

  1. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır).

 1. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İade Koşulları:

 1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 14 günlük süre içinde malı iade almakla yükümlüdür.

 2. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.

 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

 1. Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, alıcıya teslim edilmesinin ardından alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları:

 1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul eder.

Ödeme ve Teslimat:

 1. Banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

bottom of page